SimpelGrammatik

Sætnings- og ordklasseanalyse for 9.kl., 10.kl., 1g og 1.HF 

Simpel Grammatik består af to programmer:

Et lærerprogram, som gør det muligt for læreren på en let måde at lave øvelser i simpel ordklasse- og sætningsanalyse. Man kan lave helt simple øvelser i ordklassegenkendelse, sværere øvelser i sætningsanalyse – eller man kan kombinere dem. Såvel skrivningen af øvelser som afviklingen foregår næsten udelukkende ved dobbeltklik og brug af knapper. Den færdige øvelse er en simpel tekstfil, som nemt sendes til eleven, transporteres på en diskette eller lægges på en tilgængeligt netværksdrev. Læreren har mulighed for at redigere i programmets hjælpetekster – eller simpelthen skrive nogle nye.

Herunder ses lærerdelens centrale skærm:

Simpel grammatik, lærerdel

Når en øvelse indlæses i elevdelen af Simpel Grammatik analyseres opgaven og programmet indstiller sig på de valg læreren har truffet.

Eleven føres igennem opgaven og får løbende besked om hvad der er rigtigt – og hvis det er forkert kommer det automatisk en hjælpeskærm med en forklaring på den kategori eleven troede det var.

Sådan ser elevens arbejdsplads ud:

Simpel grammatik, elevdel

Under elevens arbejde med en opgave producerer programmet en “rapport” med den rigtige analyse. Denne rapport kan mailes til læreren, den kan gemmes eller den kan printes. Når opgaven er færdig tilføjes der statistik på arbejdet.

Mere interesseret? Programmets hjælpefil kan downloades her. I hjælpefilen er der skærmbilleder af alt hvad programmet kan. Desuden findes begrundelser for de faglige valg, det har været nødvendigt at træffe under udviklingen.

Licens:

P.t. har jeg ikke planer om at vedligeholde programmet, men hvis nogen er interesseret i at afprøve det, eller endog bruge det, kan det fås gratis ved henvendelse til undertegnede.